ru ua eng
главная
 Статут підприємства  (дата розміщення 26 березня 2019р)   детальніше

 Інформациія про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  (дата розміщення 20 березня 2019р)   детальніше

 Інформациія про загальну кількість акцій та голосуючих акцій цифровий підпис  (дата розміщення 20 березня 2019р)   детальніше

 Інформациія про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  (дата розміщення 28 лютого 2019р)   детальніше

 Повідомлення про проведення чергових Річних загальних зборів акцонерного Товариства, які відбудуться 22 березня 2019 р.  (дата розміщення 14 лютого 2019р)   детальніше

 Перелік локументів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата розміщення 14 лютого 2019р)   детальніше

 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (дата розміщення 14 листопада 2018р)   детальніше

 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (дата розміщення 8 листопада 2018р)   детальніше

 Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата розміщення 8 листопада 2018р)   детальніше
 
 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів (дата розміщення 12 жовтня 2018р)   детальніше
 
 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 02 листопада 2018 р. (дата розміщення 12 жовтня 2018р)   детальніше
 
 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р. (дата розміщення 26 квітня 2018р)   детальніше 
 
 Особлива інформація емітента. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 03 квітня 2018 р) детальніше
 
 Особлива інформація емітента. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків (дата розміщення 03 квітня 2018 р) детальніше
 
 Особлива інформація емітента. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованним особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків акцій  (дата розміщення 03 квітня 2018 р) детальніше
  
 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах (дата розміщення 28 березня 2018 р) детальніше
 
 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 23 лютого 2018 р) детальніше
 
 Чергові річні загальні збори акціонерного Товариства які відбудуться 30 березня 2018 р. (дата розміщення 21 лютого 2018 р) детальніше
 
 Перелік документів, що має надати акціонер для участі у загальних зборах (дата розміщення 21 лютого 2018 р) детальніше

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. (дата розміщення 27 квітня 2017р)   детальніше
 
 Особлива інформація емітента 2017 р. (дата розміщення 13 квітня 2017р)   детальніше

 Чергові річні загальні збори акціонерного Товариства які відбудуться 10 квітня 2017 р.   детальніше
 
 Особлива інформація емітента 2016 р.   детальніше

 Протокол чергових загальних зборів акціонерів 2016 р.   детальніше

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.   детальніше
 
 Особлива інформація емітента 2016 р.   детальніше
 
 Чергові річні загальні збори акціонерного Товариства які відбудуться 22 квітня 2016 р.   детальніше

 ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" ГОДОВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПІРІВ ЗА 2013 р. в форматі pdf

 ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" ГОДОВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПІРІВ ЗА 2014 р. в форматі pdf


 ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:

 1. СТАТУТ ТОВАРИСТВА (у форматі pdf)
 
 2. Положення про загальні збори Товариства - (не створювалися і не затверджувалися акціонерами із-за відсутності потреби у цьому Положенні).

 3. Положення про філії та представництва - (не створювалися і не затверджувалися акціонерами із-за відсутності представництв та філій).

 4. Принцип (кодекс) корпоративного управління- (не створювалися і не затверджувалися акціонерами із-за відсутності необхідності).

 5. Протоколи загальних зборів Товариства — (загальні збори Товариства не проводилися впродовж 2011 — 2014 років у зв'язку із Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.04.2011 року щодо порушення провадження про банкрутство Товариства)  

 Ухвала у форматі pdf


 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства— (діяльність ревізійної комісії та аудитора Товариства впродовж 2011 — 2014 років не здійснювалася із-за перебування Товариства у процедурі банкрутства та відновлення його платоспроможності).

 7. Документи звітності, що подаються державним органам відповідно до вимог законодавства — (дивіться наведену вище річну інформацію емітента цінних паперів, яка містить ці документи).

 8. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій (у форматі pdf).

 9. Перелік афілійованих осіб Товариства — (зазначених осіб немає, інформація щодо їх наявності періодично уточнюється).

 10. Інформація, передбачена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (що затверджене Рішенням НКЦПФР за № 2826 від 03.12.2013 року) , - (дивіться річну інформацію емітента цінних паперів та інформацію, що міститься у цьому розділі інтернет сторінки в пунктах 1-9 та 11-17).

 11. 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства— (повідомлень немає).

 12. 
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів —(повідомлень немає).

 13. 
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії— (повідомлення відсутнє, додаткова емісія акцій не передбачена).

 14. 
Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного Товариства — (повідомлення відсутнє, зазначене рішення акціонерами не приймалось).

 15. 
Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)— (дематеріалізація акцій проведена; форма існування простих іменних акцій бездокументарна; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у форматі  pdfрозміщено раніше, - у пункті 8 цієї Інтернет-сторінки).

 16. 
Звіт управителя іпотечним покриттям — (відсутній; Товариство не є управителем іпотечним покриттям чи емітентом іпотечних облігацій).

 17.
 Інша іформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства - (у форматі pdf).
 
 18. 
Додаткова інформація:

       Свідоцтво на знак для товарів і послуг (у форматі pdf)
     
       Стандарт ISO 9001:2008 (pdf)
 
  Copyright © 2010 ОАО "Харьковский завод "Точмедприбор"