ru ua eng
главная
 
 Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. (дата розміщення 27 квітня 2017р)   детальніше
 
 Особлива інформація емітента 2017 р. (дата розміщення 13 квітня 2017р)   детальніше

 Чергові річні загальні збори акціонерного Товариства які відбудуться 10 квітня 2017 р.   детальніше
 
 Особлива інформація емітента 2016 р.   детальніше

 Протокол чергових загальних зборів акціонерів 2016 р.   детальніше

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.   детальніше
 
 Особлива інформація емітента 2016 р.   детальніше
 
 Чергові річні загальні збори акціонерного Товариства які відбудуться 22 квітня 2016 р.   детальніше

 ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" ГОДОВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПІРІВ ЗА 2013 р. в форматі pdf

 ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" ГОДОВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПІРІВ ЗА 2014 р. в форматі pdf


 ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:

 1. СТАТУТ ТОВАРИСТВА (у форматі pdf)
 
 2. Положення про загальні збори Товариства - (не створювалися і не затверджувалися акціонерами із-за відсутності потреби у цьому Положенні).

 3. Положення про філії та представництва - (не створювалися і не затверджувалися акціонерами із-за відсутності представництв та філій).

 4. Принцип (кодекс) корпоративного управління- (не створювалися і не затверджувалися акціонерами із-за відсутності необхідності).

 5. Протоколи загальних зборів Товариства — (загальні збори Товариства не проводилися впродовж 2011 — 2014 років у зв'язку із Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.04.2011 року щодо порушення провадження про банкрутство Товариства)  

 Ухвала у форматі pdf


 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства— (діяльність ревізійної комісії та аудитора Товариства впродовж 2011 — 2014 років не здійснювалася із-за перебування Товариства у процедурі банкрутства та відновлення його платоспроможності).

 7. Документи звітності, що подаються державним органам відповідно до вимог законодавства — (дивіться наведену вище річну інформацію емітента цінних паперів, яка містить ці документи).

 8. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій (у форматі pdf).

 9. Перелік афілійованих осіб Товариства — (зазначених осіб немає, інформація щодо їх наявності періодично уточнюється).

 10. Інформація, передбачена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (що затверджене Рішенням НКЦПФР за № 2826 від 03.12.2013 року) , - (дивіться річну інформацію емітента цінних паперів та інформацію, що міститься у цьому розділі інтернет сторінки в пунктах 1-9 та 11-17).

 11. 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства— (повідомлень немає).

 12. 
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів —(повідомлень немає).

 13. 
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії— (повідомлення відсутнє, додаткова емісія акцій не передбачена).

 14. 
Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного Товариства — (повідомлення відсутнє, зазначене рішення акціонерами не приймалось).

 15. 
Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)— (дематеріалізація акцій проведена; форма існування простих іменних акцій бездокументарна; Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у форматі  pdfрозміщено раніше, - у пункті 8 цієї Інтернет-сторінки).

 16. 
Звіт управителя іпотечним покриттям — (відсутній; Товариство не є управителем іпотечним покриттям чи емітентом іпотечних облігацій).

 17.
 Інша іформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства - (у форматі pdf).
 
 18. 
Додаткова інформація:

       Свідоцтво на знак для товарів і послуг (у форматі pdf)
     
       Стандарт ISO 9001:2008 (pdf)
 
  Copyright © 2010 ОАО "Харьковский завод "Точмедприбор"